Sponsor ook een student!

Wereldwijd kennen 2 op de 3 mensen Jezus Christus niet als hun persoonlijke Verlosser. Het is ons gebed dat daar verandering in komt. Via het Studiefonds Kerkleiders wil Verre Naasten investeren in de roeping van nieuwe kerkleiders. Met kennis, ervaring en leiderschap werken zij op hun eigen plek aan de verspreiding van het woord van God, in woord en daad.

Het gaat om studenten die onvoldoende geld hebben om zelf hun studie te betalen. Ook hun familie en/of lokale kerk lukt dat niet. Dit betreft buitenlandse theologiestudenten die:

- in Nederland (TU Kampen) komen studeren, of
- in hun eigen land een theologieopleiding volgen (India, Indonesië, Kenia, Oeganda, Sri Lanka)

Op deze website stellen we de studenten graag aan u voor. En leggen we uit hoe sponsoring via ons Studiefonds Kerkleiders werkt. Sponsor ook een student!

Meer informatie, vragen of meer weten over de fiscale mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op!

Lees meer Lees minder

Terug naar Cuba

28-11-2018 | 09:27 Sommige studenten komen van dichtbij, anderen komen van ver - Manuel Gallardo (33) kwam helemaal uit Cuba om in Kampen de MIRT (Master of Intercultural Reformed Theology) te volgen. Dat Manuel in Kampen zou gaan studeren was zeker niet vanzelfsprekend. Manuel groeide op in een cultuur die negatief tegenover alle religie stond. Als jongere werd hij echter nieuwsgierig naar het christendom en kwam hij tot geloof. Tegenwoordig groeit de kerk, maar nog altijd is Cuba een arm en gesloten land. Het is moeilijk om naar het buitenland te reizen en áls het iemand lukt te vertrekken, keert diegene meestal niet meer terug. Manuel wel. Hij heeft een aanstelling aan het evangelisch seminarie ‘New Pines’ in Cuba. De kennis die hij in Kampen heeft opgedaan, wil hij graag doorgeven aan zijn eigen studenten. Manuel noemt in het bijzonder het intercultureel bijbellezen tijdens de colleges van de MIRT: hij vond het heelleerzaam om met studenten uit verschillende landen en culturen over de Bijbel te praten. ‘Het is goed om vanuitde Bijbel je eigen context te bevragen. In Nederland kon ik de Cubaanse context van buitenaf bekijken. Ik keerdus terug met meer inzicht én met hulpmiddelen om zelf ook theologie op een soortgelijke manier te doceren.’ Het jaar in Nederland heeft Manuel niet alleen theologische kennis opgeleverd: hij deed ook waardevolle persoonlijke contacten op. Op de universiteit, maar ook in de kerk waar hij een jaar lang lid was. ‘Toen ik afscheid nam in de kerkdienst, zei ik: jullie hebben nu een gemeentelid op Cuba. Bid voor ons, ondersteun ons - er is een kerk op Cuba!’ Manuel rondde zijn studie cum laude af: ‘Dat was voor mij een bevestiging van God: het is goed dat ik hier ben geweest.’ Donderdag 24 augustus was een bijzondere dag op de Theologische Universiteit in Kampen: de lichting 2017-2018 van de Master of Intercultural Reformed Theology (MIRT) kreeg haar masterdiploma uitgereikt. Onder de afgestudeerden waren vijf studenten die via het Studiefonds Kerkleiders van de Verre Naasten ondersteuningkregen: Eshak Estafanos uit Egypte Manuel Gallardo uit Cuba Sahas Moktan uit Nepal Sang Thein Thang uit Myanmar Rorgers Pianaro uit Brazilië Uit: TU-magazine (november 2018): www.tukampen.nl/tu-magazine/tu-magazine-november-2018
Lees meer | Bekijk alle