Sponsor ook een student!


Persoonlijke introductie studenten
Op deze website vindt u de theologiestudenten die in 2017/2018 ondersteuning krijgen via het Studiefonds Kerkleiders. Naast een foto vindt u per student een korte introductie, een verwijzing naar hun universiteit/hogeschool en hun toekomstdroom. Deze informatie is Engelstalig. Mocht de taal voor u een drempel zijn, dan kunnen we desgewenst de informatie voor u vertalen.

Maandelijks sponsorbedrag
Deze studenten hebben zelf onvoldoende geld om hun theologiestudie te kunnen bekostigen. Ook hun familie en/of lokale kerk lukt dat niet, of slechts gedeeltelijk. Vandaar dat ze ondersteund worden vanuit het Studiefonds Kerkleiders.

Studenten in het buitenland (India, Indonesië, Oeganda en Sri Lanka)
Het maandelijkse sponsorbedrag voor studenten in het buitenland verschilt per land, en staat bij iedere student vermeld. De verschillen in sponsorbedragen hebben te maken met de lokale omstandigheden en kosten. De maandbedragen varieren van € 25,- tot € 100,- per maand per student. Deze studenten worden veelal opgeleid tot lokale gemeentepredikant.

Buitenlandse studenten in Kampen
Voor de buitenlandse studenten die naar Nederland (TU Kampen) komen, is het sponsorbedrag € 1.250,- per maand. Deze studenten ontvangen ook een vergoeding voor reis-, woon- en verblijfkosten in Nederland (incl. hun gezin). Deze studenten worden veelal opgeleid als toekomstige docenten. Terug in eigen land leiden ze andere theologiestudenten op. Hun studie in Nederland heeft zodoende een enorm bereik!

Sponsoring voor minimaal 1 jaar
Sponsoring van een student geldt voor minimaal 1 studiejaar. Verre Naasten schrijft dan maandelijk het sponsorbedrag van uw rekening af. U kunt daarvoor een eenmalige Ideal-betaling via deze website doen. Met deze Ideal-betaling machtigt u ons om het maandelijkse sponsorbedrag van uw rekening af te schrijven. U kunt ook contact met ons opnemen om deze maandelijkse afschrijving telefonisch met ons af te spreken of als u het benodigde sponsoorbedrag in één betaling aan wilt voldoen.

Persoonlijke informatie, plus updates
Als sponsor ontvangt u van ons aanvullende persoonlijke informatie van de betreffende theologiestudent. Verder krijgt u - via Verre Naasten - gedurende het studiejaar minimaal twee keer per jaar een update over de studieresultaten van uw sponsor-student. Verder nodigen we u uit voor een jaarlijkse Ontmoetingsdag in Kampen.

Sponsoring door meerdere personen
Het is - in overleg - ook mogelijk om één student met meerdere personen te sponsoren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Doet u mee? Sponsor ook een student: investeer in de roeping van nieuwe kerkleiders. Meer informatie: neem contact met ons op!