Studiefonds Kerkleiders op missie


Verre Naasten
Het Studiefonds Kerkleiders is een initiatief van Verre Naasten, de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Wij ondersteunen GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun missionwerk wereldwijd. Onze missie: geloof delen wereldwijd!

Studiefonds Kerkleiders op missie
Met het Studiefonds Kerkleiders willen we geld inzamelen om de theologische studie van buitenlandse studenten mogelijk te maken. Het gaat om studenten die onvoldoende geld hebben om zelf hun studie te betalen. Ook hun familie en/of lokale kerk lukt dat niet. Het betreft betreft buitenlandse studenten die in Nederland (TU Kampen) komen studeren, of studenten die in hun eigen land een opleiding volgen (India, Indonesië, Kenia, Oeganda en Sri Lanka).

Stichting HBS
Het Studiefonds Kerkleiders hebben we opgezet in samenwerking met de Stichting HBS uit Kampen (stichting voor steun aan hulpbehoevende buitenlandse studenten, studerend aan de Thelogische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen, Broederweg 15). De Stichting HBS is betrokken bij de sponsoring van buitenlandse studenten die over onvoldoende middelen beschikken om de eenjarige Master of Intercultural Reformed Theology te volgen, aan de TU Kampen.

Sponsorprogramma's
De andere vier buitenlandse sponsorprogramma's (in India, Indonesië, Oeganda en Sri Lanka) zijn afkomstig uit het partnernetwerk van Verre Naasten. Met de betreffende universiteiten/instituten onderhoudt Verre Naasten al meerdere jaren een samenwerkingsrelatie. De selectie van sponsor-studenten gebeurt lokaal, door de betreffende universiteiten/scholen. Individuele studenten kunnen geen aanvraag doen voor ondersteuning uit het Studiefonds Kerkleiders.

Algemene gift voor Studiefonds Kerkleiders
Hebt u niet de (financiële) mogelijkheden om een student te sponsoren, maar wilt u wel investeren in nieuwe kerkleiders? Maak dan een algemene gift over voor het Studiefonds Kerkleiders: alle (kleine) beetjes helpen! Maak hier algemene gift over.

Meer weten over Verre Naasten: www.verrenaasten.nl.