Studiefonds Kerkleiders: hoe werkt het?


Het Studiefonds Kerkleiders heeft een prachtig en belangrijk doel: het opleiden van nieuwe kerkleiders, zowel lokale voorgangers als docenten. Hoe geven we dit fonds concreet vorm?

Buitenlandse theologiestudenten
In 2017/2018 zijn er 20 studenten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Studiefonds Kerkleiders. Zij studeren theologie in Nederland (Kampen), Oeganda, Sri Lanka, India en Indonesië. De selectie van deze sponsorstudenten gebeurt lokaal. Het gaat om studenten die onvoldoende geld hebben om zelf hun studie te betalen. Ook hun familie en/of lokale kerk lukt dat niet.

Studiekosten
De studiekosten in het buitenland variëren van € 300 tot zo’n € 1.300 per student per jaar. Dit is afhankelijk van de kosten die de betreffende opleiding vergoed.

Het programma in Kampen kost € 15.000 per student per jaar. Deze studenten ontvangen ook een vergoeding voor reis-, woon- en verblijfkosten in Nederland (incl. hun gezin). Deze studenten worden veelal opgeleid als toekomstige docenten. Terug in eigen land leiden ze andere theologiestudenten op.

Nederlandse sponsors
Verre Naasten zoekt sponsors voor deze toekomstige kerkleiders: betrokken christenen die de roeping van een theologiestudent willen steunen. Minimaal voor een jaar, afhankelijk van de studieduur. Deze varieert van 1-4 jaar.

Maandelijks sponsorbedrag
De sponsorbedragen per student variëren van € 25 tot € 1.250 per student per maand. De precieze bedragen zijn te vinden op deze website. Of neem daarover contact op met Verre Naasten. Het is ook mogelijk om één student met meerdere mensen te sponsoren.

Persoonlijke update
Elke sponsor ontvangt minimaal twee keer per jaar een persoonlijke update van zijn/haar sponsorstudent.

Jaarlijkse Ontmoetingsdag
Jaarlijks is er een Ontmoetingsdag in Kampen, waar sponsoren en de buitenlandse studenten die in Nederland studeren elkaar kunnen ontmoeten. Ook de sponsors van studenten in het buitenland zijn daarbij van harte welkom.

Algemene gift voor Studiefonds Kerkleiders
Hebt u niet de (financiële) mogelijkheden om een student te sponsoren, maar wilt u wel investeren in nieuwe kerkleiders? Maak dan een algemene gift over voor het Studiefonds Kerkleiders: alle (kleine) beetjes helpen! Maak hier algemene gift over.